เรื่องเกี่ยวกับของหมั้น พิธีหมั้นคืออะไร

ก่อนที่จะแต่งงานกัน ก็ต้องมีการหมั้นหมายกันก่อน เพื่อที่จะได้ศึกษานิสัยใจคอกันให้มากขึ้นกว่าเดิม แต่ก็มีหลายคู่ที่เดินไปไม่ถึงฝั่งฝันสุดท้ายไม่ได้อยู่ด้วยกันและต้องถอนหมั้นกันในที่สุดด้วยสาเหตุต่างๆ ในเรื่องนี้มีหลายคู่ด้วยกันที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของ “ของหมั้น” ชัดเจนนักซึ่งความจริงแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับคู่บ่าวสาวที่ควรรู้ไว้

เรื่องเกี่ยวกับของหมั้น พิธีหมั้นคืออะไร

เรื่องเกี่ยวกับของหมั้น พิธีหมั้นคืออะไร

ตามมาตรา 1437 การหมั้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบ หรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้แก่หญิง เพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น และเมื่อหมั้นแล้วให้ของหมั้นตกเป็นสิทธิแก่ฝ่ายหญิง

ความหมายของ “ของหมั้น”

ของหมั้นก็คือทรัพย์สินต่ามที่บัญญัติไว้ใน ปพพ. มาตรา 138 หมายรวมไปถึงทรัพย์ และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจจะมีราคา และอาจถือเอาได้ สรุปแล้ว ของหมั้นก็คือวัตถุที่มีรูปร่าง หรือไม่มีรูปร่างก็ได้ ถ้ามีราคาหรือถือเอาได้ ของหมั้นอาจจะเป็นแหวน ทอง หรือสิทธิเรียกร้องต่างๆ ที่มีมูลค่าเท่าไหร่ไม่สำคัญ โดยของหมั้นจะต้องให้ไว้กับฝ่ายหญิงในขณะที่หมั้นหมาย ถ้าตกลงว่าจะมาให้กันวันหลังหรือติดไว้ครึ่งหนึ่งถือว่านั่นไม่ใช่ของหมั้น

แต่อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการเป็นคู่หมั้นกัน อาจจะมีเหตุอะไรก็แล้วแต่ให้ทั้งคู่ต้องถอนหมั้น ก็เกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าของหมั้นนั้นสุดท้ายควรตกเป็นของใคร เนื่องจากตามความหมายของการหมั้นที่สมบูรณ์นั้น เมื่อหมั้นแล้วของหมั้นจะตกเป็นของฝ่ายหญิง

กรณีที่ฝ่ายหญิงไม่ต้องคืนของหมั้นที่ได้รับมา 

  1. ของหมั้นเป็นสิทธิของฝ่ายหญิงในทันที เมื่อทำสัญญาหมั้นแล้ว
  2. ชายหรือหญิงคู่หมั้นที่ตายก่อนได้สมรส ตามบัญญัติไว้ใน ปพพ. มาตรา 1441 “ถ้าคู่หมั้นฝ่ายหนึ่งต้องตายก่อนสมรส อีกฝ่ายหนึ่งจะเรียกร้องค่าทดแทนมิได้ ส่วนของหมั้นหรือสินสอดนั้น ไม่ว่าชายหรือหญิงตาย ฝ่ายหญิงไม่ต้องคืนให้แก่ฝ่ายชาย”
  3. ถ้าฝ่ายหญิงบอกเลิกการหมั้น เมื่อมีเหตุอันเกิดจากชายคู่หมั้นคือ ตาม ปพพ. มาตรา 1443 “ในกรณีที่มีเหตุสำคัญอันเกิดแก่ชายคู่หมั้น ทำให้หญิงไม่สมควรสมรสกับชายนั้น หญิงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหมั้นได้โดยไม่ต้องคืนของหมั้นแก่ฝ่ายชาย” และตาม ปพพ. มาตรา 1444 “ถ้าเกิดเหตุอันทำให้คู่หมั้นบอกเลิกสัญญาหมั้น เป็นเพราะการกระทำชั่วอย่างร้ายแรงของคู่หมั้น อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งได้กระทำภายหลังการหมั้น คู่หมั้นผู้กระทำชั่วอย่างร้ายแรงต้องรับผิด ใช้ค่าทดแทนแก่คู่หมั้น ผู้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหมั้น เสมือนเป็นผู้ผิดสัญญาหมั้น”
  4. ถ้าชายหญิงหมั้นกันแบบไม่จริงจัง โดยไม่คิดที่จะจดทะเบียนสมรสกันเลย แบบนี้ฝ่ายชายจะขอของหมั้นคืนไม่ได้
  5. ถ้าฝ่ายชายไม่ยอมจดทะเบียนสมรสกับฝ่ายหญิงคู่หมั้นไม่ต้องคืนของหมั้น

กรณีที่ฝ่ายหญิงต้องคืนของหมั้นที่ได้รับมา

  1. ฝ่ายหญิงผิดสัญญาที่ได้ให้เอาไว้กับฝ่ายชาย
  2. ฝ่ายชายบอกเลิกสัญญาหมั้นเพราะมีเหตุอันเกิดมาจากฝ่ายหญิงคู่หมั้นตาม ปพพ. มาตรา 1443 และ 1444
  3. ฝ่ายหญิงคู่หมั้นร่วมประเวรีกับชายอื่น หรือชายอื่นข่มขืนหรือพยายามข่มขืน และชายได้บอกเลิกสัญยาหมั้นกับฝ่ายหญิง
  4. ฝ่ายหญิงคู่หมั้นไม่ยอมจดทะเบียนสมรส

การหมั้นนั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้คู่รักได้ใช้เวลาในการศึกษานิสัยใจคอกันให้มากขึ้นกว่าเดิม ก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานกัน ดังนั้นจึงควรใช้เวลานี้เพื่อศึกษาดูใจกันและกันมากที่สุด


Top
error:
php hit counter