สิ่งที่ควรทำ เมื่อมีการผิดสัญญาการหมั้น

เมื่อคู่รักชายหญิงได้ตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้ว แต่ก็ยังไม่พร้อมทั้งในเรื่องของการเงินและการงาน จึงจำเป็นต้องทำ “พิธีหมั้น” กันก่อนเพื่อเป็นการจับจองตัวซึ่งกันและกัน โดยในสมัยก่อนนั้น “การหมั้นหมาย” ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่หลายๆ ครอบครัวเชื่อและยึดถือปฏิบัติตามกันมาอย่างยาวนาน

การหมั้น

ด้วยเหตุผลหลายอย่าง ในบางคู่นั้นก็ถูกหมายหมั้นตั้งแต่ยังเด็กด้วยเหตุผลที่ว่าครอบครัวของเพื่อนหรือพี่น้องจะได้มาเป็นทองแผ่นเดียวกัน หรือหมั้นกันเพื่อศึกษาดูใจกันก่อนจะแต่งงานกัน และด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ก็พบได้ว่ามีหลายคู่ที่ไม่รอดไปถึงฝั่งฝันและต้องผิดสัญญาหมั้นกันไปในที่สุด วันนี้เรามาดูกันเกี่ยวกับการผิดสัญญาหมั้นว่าเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาหมั้น แต่ละฝ่ายจะต้องทำอย่างไรกัน

การหมั้น ก็คือ การที่ชายและหญิงได้ทำสัญญาแก่กันว่าจะทำการสมรส เพื่ออยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา ในส่วนของ “สัญญาหมั้น” จะไม่เป็นเหตุที่บังคับให้ชายและหญิงต้องสมรสกัน และต้องไม่ก่อให้เกิดหน้าที่ที่จะต้องอยู่ร่วมกันเหมือนกับเป็นสามีภรรยา และหากชายหญิงถึงจะเป็นคู่หมั้นกันแล้วต้องการจะล้เลิกการหมั้นระหว่างกันก็สามารถทำได้แต่ “ของหมั้น” และ “สินสอด” นั้นจะแบ่งคืนกันอย่างไรก็แล้วแต่ว่าตกลงกันเอาไว้อย่างไร

โดยหากได้เกิดมีการผิดสัญญาหมั้นเกิดขึ้น ซึ่งหมายถึงการกระทำผิดต่อคู่หมั้นด้วยเหตุผลอันไม่สมควร สินสอดทองหมั้นเมื่อมอบให้แก่ทางฝ่ายหญิงไปแล้ว แต่มาเกิดฝ่าชายผิดสัญญาหมั้นเกิดไม่ยอมยกขันหมากมาตามวันเวลาที่ได้นัดหมายเอาไว้ ก็จะทำให้ทางฝ่ายหญิงกลายเป็นหม้ายขันหมาก ของหมั้นทั้งหมดที่ฝ่ายชายได้ให้ไว้ก็จะถูกทางฝ่ายหญิงริบเอาไว้ทั้งหมดและจะไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ แต่ถ้าสลับกันฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้นไม่ยอมแต่งงานกับฝ่ายชาย ไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็แล้วแต่จะต้องทำการคืนสินสอดทองหมั้นทั้งหมดให้แก่ทางฝ่ายชายให้ครบถ้วน

กรณีการกระทำผิดสัญญาหมั้นมีอะไรบ้าง 

  • ฝ่ายหญิงผิดสัญญาหมั้นโดยการไปทำการหมั้นหรือแต่งงานกับผู้ชายคนอื่น
  • ฝ่ายชายกระทำผิดสัญญาหมั้นโดยมอบของหมั้นบางส่วนแล้ว และสัญญาว่าจะเอาของหมั้นที่เหลือมามอบให้อีก แต่ก็ไม่นำมามอบให้ตามที่ได้ทำการตกลงเอาไว้ ก็จะถือว่าฝ่ายชายผิดสัญญาหมั้นได้
  • ฝ่ายชายไปทำการหมั้นหรือแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่น
  • ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงกระทำผิดสัญญาหมั้น โดยไม่ได้สมัครใจที่จะสมรสกัน หรือคู่หมั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้กระทำเรื่องไม่ดีและร้ายแรงหลังการหมั้นเช่น ไปร่วมประเวณีกับคนอื่น ในกรณีที่ฝ่ายหญิงผิดสัญญาหมั้นฝ่ายชายสามารถเรียกร้องสินสอดคืนได้ทั้งหมด พร้อมทั้งอาจจะเรียกค่าชดเชยต่างๆ ได้ด้วย แต่ในขณะเดียวกันหากฝ่ายชายผิดสัญญาหมั้นกับฝ่ายหญิง ทางฝ่ายหญิงก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ได้เช่นกันนอกเหนือจากการยึดของหมั้นเอาไว้

แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม การชดเชยค่าทดแทนต่างๆ ตามกฎหมายระบุนั้นมีดังนี้ เพื่อทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อกายและชื่อเสียง, ทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ทำให้ต้องตกเป็นลูกหนี้เพื่อเตรียมการสมรสโดยสุจริตและตามสมควร, ค่าชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่คู่หมั้นทำการจัดการทรัพย์สิน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการทำมาหาได้ของตัวเองไปโดยสมควร, ความเสียหายที่เกิดจากทำให้เข้าใจว่าจะมีการสมรสจนต้องลาออกจากงานมาเพื่อดูแลครอบครัว เป็นต้น นอกจากนี้อายุความของการผิดสัญญาหมั้นนั้นมีระยะเวลา 6 เดือนด้วยกัน ส่วนการเรียกร้องของหมั้นหรือว่าสินสอดีอายุความนานถึง 10 ปี

 


Top
error: