การแต่งงานโดยฉันทะ

เมื่อเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวไม่สามารถไปปรากฏตัวในพิธีแต่งงานของตัวเองได้ ก็จะมีการมอบหมายให้ผู้มีอำนาจทางกฎหมาย ผู้แทน หรือผู้รับฉันมะแสดงตัวเพื่อเป็นตัวแทนผู้ที่ไม่สามารถมาปรากฏตัวในงานแต่งงานได้ การแต่งงานในลักษณะนี้เรียกว่า “การแต่งงานโดยฉันทะ” (Proxy marriage หรือ Proxy wedding) แต่ถ้าไม่สามารถมาปรากฏตัวในงานแต่งงานของตนได้ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก็จะเรียกว่า “การแต่งงานโดยฉันทะซ้อน” (Double-proxy Marriage)

การแต่งงานโดยฉันทะ

การแต่งงานโดยฉันทะ

การแต่งงานโดยฉันทะ สามารถพบได้บ่อยในงานแต่งงานของเหล่าพระราชวงศ์หรือขุนนางในยุโรป ตัวอย่างที่สำคัญคือการแต่งงานระหว่างจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 กับ มารี หลุยส์ ดัชเชสแห่งปาร์มา (Marie Louise, Duchess of Parma), ระหว่างเจ้าชายอาร์เธอร์ (Arthur, Prince of Wales) พระเชษฐาของ พระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษและเจ้าหญิงแคเธอรินแห่งอารากอน และระหว่าง พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1และเจ้าหญิงเฮนเรียตตา มาเรียแห่งฝรั่งเศส

ในช่วงเวลาต้นคริสต์ศวรรษที่ 1900 ได้มีการจัดงานแต่งงานโดยฉันทะเพิ่มเป็นเจำนวนมาก เช่น การแต่งงานของผู้ที่ย้ายจากญี่ปุ่นไปตั้งรกรากที่อเมริกาแต่เจ้าสาวยังอยู่ในญี่ปุ่น หรือการแต่งงานโดยฉันทะของทหารผู้ออกไปประจำการไกลมากจากบ้านเมืองของตน นอกจากนี้มีเว็บไซต์มากมายที่มีให้บริการแต่งงานโดยฉันทะ และ การแต่งงานโดยฉันทะซ้อน ซึ่งก็จะมีการคิดค่าบริการในการจัดงานจึงจะดำเนินการให้ การจัดงานแต่งงานแบบนี้ก็ยังสามารถดำเนินการได้โดยใช้ทนายความที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ ด้วย

เรื่องของทางกฎหมายในสหรัฐอเมริกา

ในอเมริกาการแต่งงานโดยฉันทะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในทุกรัฐ ยกเว้นรัฐแคลิฟอร์เนีย, รัฐโคโลราโด, รัฐเทกซัส และ รัฐมอนแทนา โดยในรัฐแคลิฟอร์เนียเพิ่งจะระบุให้เป็นการแต่งงานที่ถูกกฎหมายได้ในช่วงปี ค.ศ. 2004 แต่ให้สิทธิ์เฉพาะทหารผู้ที่ประจำการอยู่ในสถานที่ที่ไม่สามารถเข้ามาร่วมพิธีแต่งงานได้ และในรัฐมอนแทนาเป็นรัฐเดียวที่ยอมให้มีการแต่งงานโดยฉันทะซ้อน ในเรื่องของคดีความเกี่ยวกับการแต่งงานโดยฉันทะถ้าเกิดมีคดีความขึ้นก็จะมีการตัดสินเอนเอียงว่าการแต่งงานโดยฉันทะคือการแต่งงานโดยพฤตินัย (Common law marriage)

เรื่องของทางกฎหมายในประเทศอื่นๆ

ในต่างประเทศอย่าง ประเทศเม็กซิโกและประเทศปารากวัย มีบริการเกี่ยวกับการแต่งงานโดยฉันทะโดยเฉพาะซึ่งก็จะมีการคิดค่าบริการ โดยการแต่งงานโดยฉันทะที่กงสุลปารากวัยจะได้รับการยอมรับตามกฎหมายของประเทศอิสราเอล


Top
error: